Naslovna

Što je POLO-Cro28?

Trogodišnji Jean Monnet projekt za potporu institucijama usmjeren je na jačanje kapaciteta Instituta za razvoj i međunarodne odnose (RMO) u multidisciplinarnoj analizi EU politika i izradi kvalitetnih istraživačkih materijala. Saznaj više …

Novosti

Zagreb: Aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg Hrvatske Republike14. 9. srpnja 2018. godine 9.30 -14.00 sati Izvještaj sa završne međunarodne konferencije POLO-Cro28 potpore instituciji „Izazovi provedbe EU politika u Hrvatskoj i drugim novim državama članicama“ Konferencija pod nazivom „Izazovi provedbe EU politika u Hrvatskoj i

Dvojezična knjiga "Izazovi provedbe europskih politika u Hrvatskoj / The challenges of European policies implementation in Croatia" je rezultat ERASMUS+ Jean Monnet potpore instituciji „POLO-Cro28 Opservatorij politika u Hrvatskoj“. Knjiga donosi ažurirane verzije šest policy radova koji su prethodno bili objavljivani na

Page 1 of 7 123467

Pratite nas na društvenim mrežama