Istraživanja

Knjige

  Izazovi provedbe europskih politika u Hrvatskoj / The challenges of European policies implementation in Croatia

 

POLO Policy Paper

  Utjecaj Kohezijske politike na regionalnu politiku i razvoj Hrvatske

Sanja Maleković
Jakša Puljiz
Ivana Keser

IRMO, Zagreb, lipanj 2018.

 

   

Energetska tranzicija u Hrvatskoj za učinkovitije članstvo u Energetskoj uniji
Ana-Maria Boromisa

IRMO, Zagreb, travanj 2018.

   

Konkurentnost, pametna specijalizacija i investicije u novim državama članicama EU-a i Hrvatskoj
Krešimir Jurlin,
Višnja Samardžija i
Martina Basarac Sertić

IRMO, Zagreb, veljača 2018.

   

U potrazi za primjerima najbolje prakse radi smanjivanja nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj 
Hrvoje Butković

IRMO, Zagreb, rujan 2017.

<

   

Izazovi politike zaštite okoliša u Hrvatskoj i odabranim novim članicama Europske unije u razdoblju 2014. – 2020.
Sanja Tišma,
Marina Funduk

IRMO, Zagreb, srpanj 2016.

   

Značaj Europskog semestra za reforme ekonomskih politika u Hrvatskoj i odabranim novim članicama EU

Višnja Samardžija,
Krešimir Jurlin,
Ivana Skazlić

IRMO, Zagreb, travanj 2016.

POLO analitički osvrt

Održivo korištenje prirodne baštine u Hrvatskoj i Poljskoj

Marina Funduk
IRMO, Zagreb, ožujak 2018.

Sedmi izvještaj o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji: Prema smanjivanju razlika u regionalnoj razvijenosti

Jakša Puljiz i Hrvoje Butković
IRMO, Zagreb, prosinac 2017.

Europski sustavi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na prekretnici: iskustva Hrvatske i Slovenije

Ivana Čavar
IRMO, Zagreb, prosinac 
2017.

Rezultati provedbe procesa Europskog semestra: osvrt na Češku, Hrvatsku i Mađarsku

Ivana Skazlić
IRMO, Zagreb, rujan 
2017.

Energetska unija i klima: Čista energija za sve Europljane

Anastasya Raditya-Ležaić
IRMO, Zagreb, rujan 
2017.

 

Modeli urbanog upravljanja

Ivana Keser
IRMO, Zagreb, lipanj 
2017.

Investicijski poticaji u Hrvatskoj i odabranim novim članicama EU-a

Martina Basarac Sertić
IRMO, Zagreb, travanj 
2017.

 

  Kako napreduje prilagodba politika gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i Češkoj

Marina Funduk
IRMO, Zagreb, ožujak 
2017.

 

  NEET skupina – izazovi u Hrvatskoj, Poljskoj i Sloveniji

Ivan Bedeniković
IRMO, Zagreb, veljača 
2017.

  Uključivost u provedbi Europskog semestra na nacionalnim razinama – pretpostavka za uspješnije rezultate?

Ivana Skazlić
IRMO, Zagreb,siječanj 
2017.

  Energetska unija i klima: uvijek nam ostaje Pariz

Anastasya Raditya-Ležaić
IRMO, Zagreb, 
studeni 2016.

   

Što donosi Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020.?

Ivana Keser i Nikica Vukelić
IRMO, Zagreb, listopad 2016.

   

Izazovi politike upravljanja vodama u Hrvatskoj i Slovačkoj u razdoblju 2014. –2020.

Marina Funduk
IRMO, Zagreb, rujan 2016.

  Strategija pametne specijalizacije kao okvir strateškog investiranja


Martina Basarac Sertić

IRMO, Zagreb, rujan 2016.

   

Usporedba implementacije Garancije za mlade u Hrvatskoj i odabranim državama članicama EU-a

Ivana Ćavar
IRMO, Zagreb, travanj 2016.

   

Europa 2020 i Europski semestar: ide li EU prema pametnom, održivom i uključivom rastu?

Ivana Skazlić
IRMO, Zagreb, ožujak 2016.

   

Kako napreduje približavanje ciljevima Europske energetske unije?

Klara Vidmar
IRMO, Zagreb, veljača 2016.

   

Izazovi nove kohezijske politike EU-a za održivi urbani razvoj Hrvatske

Ivana Keser i Nikica Vukelić
IRMO, Zagreb, siječanj 2016.

Conference Paper

Comparing the Economic Governance in the New EU Member States – is the European Semester a Success or Failure?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]