Europska komisija predstavila prijedlog prvog Višegodišnjeg financijskog okvira nakon Brexita

Komisija je predložila višegodišnji proračun od 1,135 milijardi eura obveza za razdoblje od 2021. do 2027. godine, što iznosi 1,11% bruto nacionalnog dohotka 27 članica EU-a. Novi će proračun morati uzeti u obzir izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a, što će dodatno opteretiti preostale zemlje članice. No, isto tako se nudi prilika za raspravu o prijedlogu eliminacije svih rabata, kao i smanjivanju udjela carinskih prihoda koji ostaju zemljama članicama, s 20% na 10%.

Komisija je pomno proučila gdje se može uštediti i povećati učinkovitost te predlaže umjereno smanjivanje sredstava za zajedničku poljoprivrednu politiku te kohezijsku politiku. Osuvremenjena kohezijska politika će u još većoj mjeri podupirati strukturne reforme. Relativni bruto domaći proizvod po stanovniku će ostati glavni kriterij dodjele sredstava, dok će se također voditi računa o drugim faktorima poput dugoročne integracije migranata, nezaposlenosti (mladih) te klimatskim promjenama. Važna novina u prijedlogu proračuna jest jačanje veze između dodjele EU sredstava i vladavine prava. Komisija je predložila novi mehanizam, koji bi omogućio Uniji suspenziju, smanjenje ili zabranu pristupa sredstvima EU-a u slučaju manjkavosti po pitanju vladavine prava.

Više o prijedlogu proračuna dostupno na:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-investing-people-may2018_en.pdf

Comments