Objavljen policy paper “Energetska tranzicija u Hrvatskoj za učinkovitije članstvo u Energetskoj uniji“

Objavljen je policy paper “Energetska tranzicija u Hrvatskoj za učinkovitije članstvo u Energetskoj uniji“, autorica dr. sc. Ana-Maria Boromisa. Policy paper je izrađen u sklopu trogodišnjeg Jean Monnet projekta za potporu institucijama „POLO-Cro28 – Opservatorij politika u Hrvatskoj“ koji se financira sredstvima Erasmus+ programa Europske komisije. Rad ukratko ocrtava Energetsku uniju i ulogu investicija za ostvarivanje njezinih ciljeva, s fokusom na projekte od zajedničkog interesa, te investicije na nacionalnoj razini u Hrvatskoj. Na temelju planiranih i provedenih strateških investicija u Hrvatskoj ocjenjuje se kapacitet za provedbu i ispunjavanje ciljeva Energetske unije s jedne, te njezin doprinos ostvarivanju ciljeva energetske politike u Hrvatskoj, s druge strane. Temeljem provedene analize autorica donosi preporuke za donosioce odluka u Hrvatskoj.

Comments