Završena provedba Erasmus+ Jean Monnet projekta institucionalne potpore „POLO-Cro28 Opservatorij politika u Hrvatskoj“

Provedba trogodišnjeg Erasmus+ Jean Monnet projekta institucionalne potpore „POLO-Cro28 Opservatorij politika u Hrvatskoj“ završila je 31. kolovoza 2018. godine. Sa zadovoljstvom možemo reći da su sve aktivnosti uspješno provedene u roku, a rezultati i izvještaji sa svih događanja su dostupni na ovoj web stranici. Projektni tim POLO-Cro28 projekta se zahvaljuje svima koji su pratili naše aktivnosti, aktivno u njima sudjelovali ili čitali radove.

Pregled provedenih aktivnosti i rezultata projekta „POLO-Cro28 Opservatorij politika u Hrvatskoj“, Erasmus+ Jean Monnet institucionalna potpora

Comments