Objavljena knjiga „Izazovi provedbe europskih politika u Hrvatskoj / The challenges of European policies implementation in Croatia“

Dvojezična knjiga “Izazovi provedbe europskih politika u Hrvatskoj / The challenges of European policies implementation in Croatia” je rezultat ERASMUS+ Jean Monnet potpore instituciji „POLO-Cro28 Opservatorij politika u Hrvatskoj“. Knjiga donosi ažurirane verzije šest policy radova koji su prethodno bili objavljivani na web stranici projekta. Autori priloga su istraživači iz IRMO-a i vanjski suradnici. U svim tematskim područjima (Europski semestar, konkurentnost, kohezijska politika, zapošljavanje mladih, politika zaštite okoliša, energetska politika) polazna je osnova analiza okvira politika Europske unije te komparativna analiza iskustava njihove provedbe u Hrvatskoj i odabranim novim državama članicama. Temeljem provedenih istraživanja autori donose preporuke za kreatore politika u Hrvatskoj.

Izazovi provedbe europskih politika u Hrvatskoj / The challenges of European policies implementation in Croatia

Comments