Proljetna gospodarska prognoza za 2018. – Domaća potrošnja nastavlja podržavati rast

Europska komisija je 03. svibnja 2018. objavila svoje proljetne gospodarske prognoze za EU članice. Prognoza za Hrvatsku navodi da gospodarstvo nastavlja sustizati obujam proizvodnje iz razdoblja prije krize, što bi trebalo biti ostvareno 2019. Očekuje se da će rast realnog BDP-a iznositi 2,8% 2018. te umjerenijih 2,7% 2019. Privatna bi potrošnja trebala nastaviti biti motor rasta, potaknuta rastom plaća i zaposlenosti. Previđa se usporavanje izvoza dobara u sljedećedvije godine. Nastavljen je trend bolje uravnoteženostidržavnog proračuna te je u 2017. ostvaren suficit od 0,8%. To je posljedica snažnog povećanja prihoda, potaknutog oporavkom rasta BDP-a te znatnog smanjenja rashoda. Očekuje se ubrzavanje pada udjela javnog duga u BDP-u, na 73,7%  BDP-a u 2018. te 69,7% u 2019.

Više o proljetnim gospodarskim prognozama dostupno na: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2018-economic-forecast-expansion-continue-amid-new-risks_en