Proljetni paket Europskog semestra 2018.: Komisija izdala preporuke državama članicama, objavljeno i Izvješće o konvergenciji 2018.

Europska komisija je 23. svibnja 2018. predstavila preporuke po državama članicama za 2018. u kojima su utvrđene smjernice ekonomske politike za sljedećih 12 do 18 mjeseci. Navodi se da Europsko gospodarstvo bilježi najbrži rast u posljednjih deset godina i povoljne uvjete što se treba iskoristiti za osiguravanje jačih i otpornijih gospodarstava i društava.

Preporuke za Hrvatska u 2018. i 2019. nadovezuju se na one iz prethodne godine te pozivaju na: 1) jačanje fiskalnog okvira i uvođenje periodičnog poreza na nekretnine; 2) odvraćanje od prijevremenog umirovljenja, provođenje reforme sustava obrazovanja, konsolidaciju socijalnih naknada; 3) smanjenje teritorijalne rascjepkanosti javne uprave; 4) poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu i intenziviranje njihove prodaje, smanjenje opterećenja izravnim administrativnim i zakonodavnim propisima, poboljšanje tržišnog natjecanja u području poslovnih usluga i reguliranih profesija, poboljšanje kvalitete i učinkovitosti pravosuđa.

Izvješće o konvergenciji za 2018. je pregled napretka država članica prema uvođenju eura te obuhvaća sedam država članica izvan euro područja koje imaju obvezu uvesti euro, među kojima je i Hrvatska. U izvješću se navodi da države članice općenito pokazuju znatnu nominalnu konvergenciju, ali trenutačno nijedna od njih ne ispunjava sve formalne uvjete za pristupanje euro području. Hrvatska, uz Bugarsku, ispunjava sve konvergencijske kriterije osim kriterija deviznog tečaja jer ne sudjeluje u tečajnom mehanizmu (ERM II).

Više o proljetnom paketu:

Više o izvješću o konvergenciji: