Vijeće EU-a donijelo zaključke o budućnosti Kohezijske politike nakon 2020.

Vijeće je Europske unije u četvrtak 12. travnja 2018. usvojilo zaključke o ostvarivanju i provedbi kohezijske politike nakon 2020. godine. Europskoj uniji predstoji usuglasiti dogovor o njenom novom sedmogodišnjem proračunu za period 2021.-2027. u razdoblju kada se zbog BREXIT-a predviđa smanjenje prihoda za naredni višegodišnji financijski okvir. Uz obrambene i migracijske izazove, način na koji će se distribuirati sredstva ponovno će oživiti debatu o dijeljenju suvereniteta s Bruxellesom. Kohezijska je politika jedno od područja na kojem će se vlade država članica morati zajednički založiti za provođenje politike u skladu s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti, ali i u skladu s principima demokratskog nadzora, transparentnosti i odgovornosti. EU nastoji putem nove kohezijske politike potaknuti strukturne reforme koje bi ojačale djelotvornost javne uprave te poduprijeti investiranje u ekonomsku transformaciju regija, koja bi im kroz modernizaciju i inovacije omogućila uspješno korištenje prilika koje nudi globalizacija.

Vijeće je u svom zaključku naglasilo važnost sinergija i pojednostavljenja kohezijske politike nakon 2020., te je pozdravilo Strateško izvješće Komisije iz 2017. o provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova.  Naglašava se da su u tom strateškom izvješću pozitivno ocijenjeni novi elementi koji su uvedeni u programskom razdoblju 2014. – 2020. kako bi se poboljšalo provedbu, poput ex ante uvjeta, usklađivanja s relevantnim preporukama za pojedine zemlje, veće usmjerenosti na učinak i boljih sinergija s drugim instrumentima.

Više o zaključcima Vijeća Europske Unije o kohezijskoj politici nakon 2020.: http://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2018/04/12/delivery-and-implementation-of-cohesion-policy-post-2020-council-adopts-conclusions/

Comments