Vlada Republike Hrvatske prihvatila Nacionalni program reformi i Program konvergencije

Vlada je na sjednici 26. travnja 2018. usvojila Nacionalni program reformi za 2018. godinu te Program konvergencije za ovu i iduće tri godine, koje će do kraja mjeseca poslati Europskoj komisiji. Program reformi se zasniva na ciljevima iz Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. i uvažava posebne preporuke Vijeća Europske unije, kao i nalaze Europske komisije sadržane u Izvješću za Hrvatsku, iz ožujka 2018. Sadrži tri glavna cilja, a to su jačanje konkurentnosti gospodarstva, povezivanje obrazovanja s tržištem rada i održivost javnih financija. Nacionalni program reformi za 2018. je pripremljen kako bi se odgovorilo na strukturne izazove hrvatskog gospodarstva, a predviđa 59 mjere u 11 reformskih područja koje će se provoditi u idućih godinu dana.

U programima se za 2018. projicira stopa rasta od 2,8%, 2019.godine 2,7%, a u 2020. i u 2021. godini po 2,5%. Što se tiče proračuna opće države za ovu godinu, u Vladi ostaju pri planu za deficit od 0,5% BDP-a, nakon što je u 2017. po prvi puta ostvaren suficit od 0,8% ili 2,7 milijardi kuna. Za iduću godinu projicira se deficit od 0,4 posto, potom „nula“ za 2020. te 0,5 postotni suficit u 2021.

Nacionalni program reformi dostupan je na: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Europski%20semestar/Dokumenti%20i%20publikacije/2018/Nacionalni%20plan%20reformi%202018//NPR%202018.pdf

Program konvergencije dostupan je na: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Europski%20semestar/Dokumenti%20i%20publikacije/2018/Plan%20konvergencije%202018-2021//Program%20konvergencije%20RH%202018.%20-%202021.pdf

Comments