Ocjena Europske komisije u okviru zimskog paketa Europskog semestra: Hrvatska mora ubrzati reforme

U godišnjoj analizi ekonomskog i socijalnog stanja u državama članicama koje uključujui i napredak u provedbi preporuka te procjenu mogućih neravnoteža, Europska komisija je zaključila da je Hrvatska i dalje suočena s prekomjernim makroekonomskim neravnotežama. Svrstna je u najslabiju grupu, zajedno s Ciprom i Italijom.
Godišnja izvješća koja uključuju dubinske analize država članica su objavljena 7. ožujka 2018. Europska komisija upozorila je Hrvatsku na sporost u provedbi strukturnih reformi. U provedbi preporuka od prošle godine određeni napredak je ostvaren samo na jednom području (upravljanje javnim dugom), dok je na svim ostalim područjima Hrvatska napravila ograničen ili nikakav napredak
Detaljnije u: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-croatia-en.pdf

Comments