Usvojena Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2017.- 2019.

Usvojena StrategijA upravljanja javnim dugom za razdoblje 2017.- 2019.

Vlada RH usvojila je na sjednici 26. siječnja 2017. Strategiju upravljanja javnim dugom za razdoblje 2017.-2019. Ova Strategija definira osnovne ciljeve i provedbene metode unapređenja održivosti ukupnog javnog duga te ograničavanja negativnih učinaka povezanih rizika. Uz analizu rizika upravljanja javnim dugom, Strategija sadrži i plan zaduživanja u 2017., s predviđenom dinamikom i kalendarom aukcija te projekcije plana zaduživanja do 2019. godine. Ostvarenje ciljeva Strategije bit će osnaženo i mjerama gospodarske politike usmjerenim ka poticanju rasta, fiskalnoj konsolidaciji te aktivaciji državne imovine. Preduvjet za aktivno upravljanje javnim dugom je redovito utvrđivanje, objava i ocjena provedbe Strategije te se stoga u narednom razdoblju predviđa redovito godišnje usvajanje i objavljivanje strategije za trogodišnje razdoblje usklađene s tekućim programom konvergencije i trogodišnjim fiskalnim projekcijama.

Strategija upravljanja javnim dugom dostupna je na: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Sjednice/2017/01%20sije%C4%8Danj/18%20sjednica%2014%20VRH/18%20-%202.pdf

Comments