Usvojen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.

Usvojen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.

Vlada RH usvojila je na sjednici 05. siječnja 2017. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.Donošenje Plana važan je preduvjet za korištenje sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u sektoru otpada u financijskoj perspektivi 2014.-2020.Plan bi trebao omogućiti razvoj industrije recikliranja, otvaranje novih zelenih radnih mjesta i ispunjavanje preuzetih EU obveza. Sastavni dio Plana je i Plan sprječavanja nastanka otpada,  kojim se uvode mjere za odvojeno prikupljanje na izvoru, selektiranje otpada i poticanje kompostiranja otpada u kućanstvu.

Plan gospodarenja otpadom dostupan je na: http://www.mzoip.hr/doc/plan_gospodarenja_otpadom_republike_hrvatske_za_razdoblje_2017-2022_godine.pdf

Comments