Conference paper “Usporedba gospodarskog upravljanja u novim državama članicama EU-a – je li Europski semestar uspijeh ili neuspijeh?”

Conference paper „Usporedba gospodarskog upravljanja u novim državama članicama EU-a – je li Europski semestar uspijeh ili neuspijeh?” prezentirala je Višnja Samardžija na konferenciji „Europska unija i Sjeverna Amerika: neizbježno partnerstvo” u Halifaxu, Kanada, od 9. do 11. svibnja 2016. Rad ima za cilj promovirati i diseminirati nalaze istraživanja provedenih u okviru Jean Monnet projekta POLO-Cro28 vezanih uz područje Europskog semestra. Dostupan je na engleskom jeziku na POLO-Cro-28 web stranici. Konferenciju je organizirala European Community Studies Association – Canada (ECSA-C) uz potporu Erasmus+ programa.

Program konferencije Halifax

Presentation-Halifax-ECSA-C- Samardzija-6-5

Comparing the Economic Governance in the New EU Member States – is the European Semester a Success or Failure?

Comments