Objavljeno izvješće EK za Hrvatsku o makroekonomskim neravnotežama

Europska komisija objavila je 26. veljače 2016. Izvješće za Hrvatsku s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža (en. In-Depth Review). Ovo izvješće rezultat je Izvješća mehanizma upozoravanja iz studenog 2015., kojim se pokreće godišnji Postupak u slučaju makroekonomskih neravnoteža. Naime, Izvješće o mehanizmu upozoravanja služi za ranu identifikaciju zemalja članica EU-a s potencijalnim rizikom od makroekonomskih neravnoteža. Tako je u petom Izvješću mehanizma upozoravanja iz studenog 2015., identificirano je ukupno 18 zemalja članica, među kojima je i Hrvatska, za koje je bilo potrebno dodatno detaljno preispitivanje makroekonomskog stanja njihovih gospodarstava.
U ovom Izvješću za Hrvatsku za 2016. daje se detaljna analiza ključnih ekonomskih pitanja te izazova za hrvatsko gospodarstvo. Također, Izvješće sadrži i provjeru napretka Hrvatske u ispunjavanju prošlogodišnjih šest specifičnih preporuka, prema kojem je ocjenjeno da je Hrvatska postigla određen napredak u ispunjavanju samo jedne preporuke, a za preostalih pet ocijenjen je ograničen napredak. Osim toga, u Izvješću se daje i pregled napretka u ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020.

Više informacija dostupno je na: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_croatia_hr.pdf

Comments