Objavljen analitički osvrt mladih istraživača na temu Europskog semestra

Analitički osvrt Europa 2020 i Europski semestar: ide li EU prema pametnom, održivom i uključivom rastu? treći je u nizu analitičkih radova mladih istraživača u okviru projekta POLO-Cro28 Opservatorij politika u Hrvatskoj. U ovom radu, kojeg je pripremila mlada suradnica iz IRMO-a Ivana Skazlić, daje se kratak osvrt na nove mehanizme uvedene u strukturu gospodarske suradnje unutar EU-a s posebnim naglaskom na vezu između ključnih sastavnica: Europe 2020, Pakta o stabilnosti i rastu, Procedure makroekonomskih neravnoteža i ciklusa Europskog semestra. Analitički osvrt sadrži analizu mehanizama koje EU koristi za praćenje napretka država članica u okviru Europskog semestra, osvrćući se na dosadašnju uspješnost navedenog procesa.

Comments