Objavljen POLO Policy Paper IRMO istraživača na temu zaštite okoliša

Policy paper „Izazovi politike zaštite okoliša u Hrvatskoj i odabranim novim članicama Europske unije u razdoblju 2014. – 2020.“ autorica Sanje Tišme i Marine Funduk izrađen je u sklopu trogodišnjeg Jean Monnet projekta za potporu institucijama „POLO-Cro28 – Opservatorij politika u Hrvatskoj“ koji se financira sredstvima Erasmus + programa Europske komisije. U ovom se radu analiziraju izazovi politike zaštite okoliša u Hrvatskoj te se daje prikaz iskustva odabranih novih država članica EU-a  (Slovenije, Bugarske i Rumunjske) u provedbi okolišnog zakonodavstva EU-a. U radu se također daju preporuke za provedbu Europskog semestra u Hrvatskoj. Cilj je rada pridonijeti širem razumijevanju politike zaštite okoliša i dati preporuke za Hrvatsku koje će koristiti donositeljima odluka.

RANIJA ISTRAŽIVANJA

Comments