IRMO predstavnica na Jean Monnet seminaru “European Union à la carte” u Švedskoj, Malmö

Dr. Višnja Samardžija je sudjelovala na Jean Monnet seminaru “European Union ‘à la carte” koji je održan od 19. – 21. lipnja u Švedskoj, Malmö. Sudionici seminara raspravljali su o različitim aspektima difirencirane intergracije u okviru tri panela – Fiskalna i monetarna unija, Energetska unija te Zajednička sigurnost i obrana.

Comments