Europski stup socijalnih prava – stavovi BusinessEurope-a

Organizacija BusinessEurope koja predstavlja poslodavce na razini EU-a 24. kolovoza 2016. objavila je svoj prilog debati o Europskom stupu socijalnih prava pokrenutoj od strane Europska unije u ožujku ove godine. Uvođenjem Europskog stupa socijalnih prava nastoji se nadopuniti socijalni acquis EU-a, kako bi se državama članicama Euro zone, i drugim članicama ukoliko to žele, zadao smjer djelovanja u područjima koja su ključna za dobro funkcioniranje tržišta rada i sustava socijalne sigurnosti. Stav BusienssEurope-a prema ovoj inicijativi prilično je rezerviran jer se pribojavaju da bi se tim putem moglo pokušati nadopuniti postojeće praznine u socijalnom zakonodavstvu EU-a prema ‛općim visokim standardima’ što bi moglo imati neželjene ekonomske posljedice. Iz organizacije naglašavaju da uzrok socijalnih problema u Europi nije deficit socijalne politike već nedostatak konkurentnosti, te da se socijalni problemi mogu prevladati jedino ekonomskim rastom i povećanjem zaposlenosti. Ipak, iz BusinessEurope-a pozdravljaju najavu mjerila (benchmarks) u sklopu Stupa socijalnih prava, jer bi ona mogla poduprijeti provođenje reformi te povezivanje s Europskim semestrom.

Više informacija:

https://be-extranet-prod.s3.amazonaws.com/publications/2016-08-25_pillar_social_rights.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0127

Comments