Objavljen analitički osvrt mladih istraživača o sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Analitički osvrt “Europski sustavi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na prekretnici: iskustva Hrvatske i Slovenije” autorice Ivane Čavar, šesnaesti je u nizu analitičkih osvrta izrađenih u sklopu projekta POLO-Cro28. U ovom radu razmatra se uloga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja pri stvaranju kvalificirane radne snage koja je nužna za budući razvoj gospodarstva EU-a. Fokus analize usmjeren je na sustave strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj i Sloveniji, njihovu usklađenost sa sustavima ostalih zemalja članica, te na politike i strategije kojima se pospješuje njihov razvoj.

Potpisan Europski stup socijalnih prava

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i Švedski premijer Stefan Löfven bili su domaćini Socijalnog samita u Gothenburgu održanog 17. studenog 2017, fokusiranog na promoviranje pravednih poslova i rasta. Na samitu je potpisan Europski stupa socijalnih prava koji je osmišljen kao putokaz za obnovljeni proces konvergencije prema boljim radnim i životnim uvjetima u Europskoj uniji. Primarno je napravljen za Euro zonu no može se primijeniti i na sve države članice EU-a koje mu se žele pridružiti. Europski stup socijalnih prava iznosi 20 principa i prava koji su ključni za poštene i dobro funkcionirajuće sustave socijalne skrbi u Europi 21. stoljeća. To je prvi set prava proglašen od institucija EU-a od usvajanja Povelje temeljnih prava EU-a.

Nakon potpisivanja Europskog stupa socijalnih prava Komisija je pokrenula drugi krug diskusije sa sindikatima organizacijama poslodavaca na razini EU-a vezano uz načine osiguravanja pristupa socijalnoj zaštiti za sve zaposlene i samozaposlene građane EU-a. U 2016. nešto manje od 40% radnika unutar EU-a bili su zaposleni kao nestandardni radnici ili samozaposleni, dok se polovica od tog broja nalazila u riziku od nezadovoljavajućeg pristupa socijalnoj zašiti i službama za zapošljavanje.

Više o potpisivanju Europskog stupa socijalnih prava:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9001&furtherNews=yes

Održan POLO okrugli stol „Energetska unija – mogućnosti i izazovi za Hrvatsku“

Opatija: Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti, ul. Vladimira Nazora 2.

  1. listopada 2017., 10.30-13.30 sati

POLO Okrugli stol „Energetska unija – mogućnosti i izazovi za Hrvatsku“ održan je u četvrtak 12. listopada 2017. u Jean Monnet međusveučilišnom centru izvrsnosti u Opatiji. Okrugli stol je kao peti skup u sklopu projekta „POLO-Cro28: Opservatorij politika u Hrvatskoj“. Skup je organizirao IRMO u suradnji sa Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj i Pravnim fakulteta u Rijeci. Okrugli stol su pozdravnim riječima otvorili Emil Priskić  zamjenik gradonačelnika Grada Opatije, Vesna Crnić Grotić dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci i Višnja Samardžija koordinatorica projekta iz IRMO-a. Uslijedio je panel u kojem se raspravljao o Energetskoj uniji EU-a kao okviru za provođenje reformi, tehničkom i tehnološkom razvoju u okviru Energetske unije, tržišnom natjecanju, energetskoj tranziciji, kao i ulozi civilnog društva u ovom području. Na skupu su izlagali: Denis Redžepagić iz Predstavništva EK u RH, Slavko Krajcar sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreba,  Vlatka Butorac Malnar sa Pravnog fakulteta u Rijeci, Vedran Horvat iz Instituta za političku ekologiju iz Zagreba, te Vjeran Piršić iz udruge Eko Kvarner. Okrugli stol moderirala je Ana-Maria Boromisa* iz IRMO-a. Nakon panela uslijedila je sesija pitanja i odgovora između pozvanih govornika i prisutnog auditorija.

Program

*U sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-11-2013

Objavljen analitički osvrt mladih IRMO istraživača o rezultatima provedbe Europskog semestra

Analitički osvrt Rezultati provedbe procesa Europskog semestra: osvrt na Češku, Hrvatsku i Mađarsku autorice Ivane Skazlić, petnaesti je u nizu analitičkih osvrta izrađenih u sklopu projekta POLO-Cro28. U ovom se radu daje kratak pregled rezultata provedbe procesa Europskog semestra u Češkoj, Hrvatskoj i Mađarskoj. To uključuje novine uvedene u ciklus za 2017. kao što je veći fokus na višegodišnju perspektivu, s obzirom da mnoge mjere zahtijevaju dulje vrijeme za provedbu i ocjenu rezultata.

POLO-Cro28 Policy Paper: U POTRAZI ZA PRIMJERIMA NAJBOLJE PRAKSE RADI SMANJIVANJA NEZSPOSLENOSTI MLADIH U HRVATSKOJ

 

Objavljen je policy paper „U potrazi za primjerima najbolje prakse radi smanjivanja nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj“ autora Hrvoja Butkovića. Policy paper na engleskom  jeziku izrađen je u sklopu trogodišnjeg Jean Monnet projekta za potporu institucijama „POLO-Cro28 – Opservatorij politika u Hrvatskoj“ koji se financira sredstvima Erasmus+ programa Europske komisije. Ovaj rad analizira glavne odrednice europskih politika i mjera kojima se nastoji smanjiti nezaposlenost mladih, te načine njihove primjene u Hrvatskoj, Sloveniji i Poljskoj od izbijanja svjetske ekonomske krize do danas. Rad donosi i  komparativnu analizu različitih praksi u području nezaposlenosti mladih navedenih novih država članica EU-a temeljem koje su izrađene preporuke za kreatore politika u Hrvatskoj.

Objavljen analitički osvrt mladih IRMO istraživača na temu Energetsku unije

Objavljen analitički osvrt mladih IRMO istraživača na temu Energetsku unije

Analitički osvrt Energetska unija i klima: Čista energija za sve Europljane autorice Anastasye Raditya Ležaič, četrnaesti je u nizu analitičkih osvrta izrađenih u sklopu projekta POLO-Cro28. Paket mjera „Čista energija za sve Europljane“ nastavak je europskih inicijativa u stvaranju niskougljičnog gospodarstva. U ovom se osvrtu prikazuju glavne mjere koje bi trebale omogućiti modernizaciju gospodarstva i prelazak na niskougljično gospodarstvo.

Objavljen analitički osvrt mladih istraživača na temu modela urbanog upravljanja

Objavljen analitički osvrt mladih istraživača na temu modela urbanog upravljanja

Analitički osvrt „Modeli urbanog upravljanja” autorice Ivane Keser daljnji je u nizu osvrta u sklopu projekta POLO-Cro-28. U ovom osvrtu analizira se model integriranog urbanog upravljanja koji zauzima sve veću važnost ne samo u kohezijskoj politici već i u drugim razvojnim europskim politikama te nalazi svoju primjenu u brojnim europskim gradovima.

Europska komisija preporučila izlazak Hrvatske iz Procedure prekomjernog deficita

Europska komisija preporučila izlazak Hrvatske iz Procedure prekomjernog deficita

 Europska komisija je 22. svibnja 2017. godine preporučila izlazak Hrvatske (kao i Portugala) iz Procedure prekomjernog deficita. Preporuke su temeljene na odgovornoj fiskalnoj politici i racionalnom upravljanju proračunom što je dovelo do rasta BDP-a, smanjivanja javnog duga te znatno smanjenog proračunskoga manjka na 0,8 posto. Europska komisija dala je Hrvatskoj pet preporuka koje su gotovo identične onima od prošle godine, a tiču se javnih financija i oporezivanja; mirovina, tržišta rada i socijalnog blagostanja; plaća; javne administracije i državnih kompanija; te uslužnog sektora i sudstva. Europska komisija očekuje da će Vlada nastaviti raditi na strukturnim i ostalim reformama.

Objavljen analitički osvrt mladih istraživača na temu investicijskih poticaja

Objavljen analitički osvrt mladih istraživača na temu investicijskih poticaja

Analitički osvrt “Investicijski poticaji u Hrvatskoj i odabranim novim članicama EU-a” autorice Martine Basarac Sertić iz HAZU-a je dvanaesti u nizu osvrta u sklapu projekta “POLO-Cro-28 – Opservatorij politika EU u Hrvatskoj. U radu se analiziraju inicijative Europske komisije u okviru koncepta državnih potpora i njihova kompatibilnost s unutarnjim tržištem (poput Smjernica za regionalne potpore, Karata regionalnih potpora te Uredbe o općem skupnom izuzeću), daje se osvrt na bodovne liste državnih potpora za Hrvatsku i odabrane nove članice Europske unije (Bugarsku, Češku i Slovačku) te analiziraju investicijski poticaji navedenih zemalja.

Održan POLO okrugli stol „Izazovi konkurentnosti za nove članice EU-a i Hrvatsku“

Održan POLO okrugli stol „Izazovi konkurentnosti za nove članice EU-a i Hrvatsku“

Zagreb: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj (Kuća Europe), ul. Augusta Cesarca 4.

  1. travnja 2017., 10.00-12.30 sati

POLO Okrugli stol „Izazovi konkurentnosti za nove članice EU-a i Hrvatsku“ održan je u srijedu 26. travnja 2017. u Kući Europe u Zagrebu. Okrugli stol je kao četvrti skup u sklopu projekta „POLO-Cro28: Opservatorij politika u Hrvatskoj“ organiziran u suradnji IRMO-a i Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. Skup su pozdravnim riječima otvorili Nj.E. Branko Baričević, šef Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i Višnja Samardžija, koordinatorica projekta iz IRMO-a. Uslijedio je panel u kojem se raspravljao o mehanizmima i instrumentima jačanja konkurentnosti u EU, uzrocima zaostajanja Hrvatske na europskim i svjetskim ljestvicama konkurentnosti, važnosti povećanja produktivnosti i stvaranja pozitivne poslovne klime, obrazovanju za konkurentnost, Strategiji pametne specijalizacije za Hrvatsku, kao i o drugim pitanjima važnim za konkurentnost. Govornici na skupu bili su: Manica Hauptman iz Predstavništva EK u RH, Krešimir Jurlin iz IRMO-a,  Andrea August, pomoćnica ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost, te Martina Basarac Sertić iz HAZU-a. Nakon panela uslijedila je sesija pitanja i odgovora između pozvanih govornika i prisutnog auditorija.