Potpisan Europski stup socijalnih prava

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i Švedski premijer Stefan Löfven bili su domaćini Socijalnog samita u Gothenburgu održanog 17. studenog 2017, fokusiranog na promoviranje pravednih poslova i rasta. Na samitu je potpisan Europski stupa socijalnih prava koji je osmišljen kao putokaz za obnovljeni proces konvergencije prema boljim radnim i životnim uvjetima u Europskoj uniji. Primarno je napravljen za Euro zonu no može se primijeniti i na sve države članice EU-a koje mu se žele pridružiti. Europski stup socijalnih prava iznosi 20 principa i prava koji su ključni za poštene i dobro funkcionirajuće sustave socijalne skrbi u Europi 21. stoljeća. To je prvi set prava proglašen od institucija EU-a od usvajanja Povelje temeljnih prava EU-a.

Nakon potpisivanja Europskog stupa socijalnih prava Komisija je pokrenula drugi krug diskusije sa sindikatima organizacijama poslodavaca na razini EU-a vezano uz načine osiguravanja pristupa socijalnoj zaštiti za sve zaposlene i samozaposlene građane EU-a. U 2016. nešto manje od 40% radnika unutar EU-a bili su zaposleni kao nestandardni radnici ili samozaposleni, dok se polovica od tog broja nalazila u riziku od nezadovoljavajućeg pristupa socijalnoj zašiti i službama za zapošljavanje.

Više o potpisivanju Europskog stupa socijalnih prava:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9001&furtherNews=yes

Comments