Objavljen analitički osvrt mladih istraživača na temu investicijskih poticaja

Objavljen analitički osvrt mladih istraživača na temu investicijskih poticaja

Analitički osvrt “Investicijski poticaji u Hrvatskoj i odabranim novim članicama EU-a” autorice Martine Basarac Sertić iz HAZU-a je dvanaesti u nizu osvrta u sklapu projekta “POLO-Cro-28 – Opservatorij politika EU u Hrvatskoj. U radu se analiziraju inicijative Europske komisije u okviru koncepta državnih potpora i njihova kompatibilnost s unutarnjim tržištem (poput Smjernica za regionalne potpore, Karata regionalnih potpora te Uredbe o općem skupnom izuzeću), daje se osvrt na bodovne liste državnih potpora za Hrvatsku i odabrane nove članice Europske unije (Bugarsku, Češku i Slovačku) te analiziraju investicijski poticaji navedenih zemalja.

Comments