Objavljen analitički osvrt mladih IRMO istraživača o rezultatima provedbe Europskog semestra

Analitički osvrt Rezultati provedbe procesa Europskog semestra: osvrt na Češku, Hrvatsku i Mađarsku autorice Ivane Skazlić, petnaesti je u nizu analitičkih osvrta izrađenih u sklopu projekta POLO-Cro28. U ovom se radu daje kratak pregled rezultata provedbe procesa Europskog semestra u Češkoj, Hrvatskoj i Mađarskoj. To uključuje novine uvedene u ciklus za 2017. kao što je veći fokus na višegodišnju perspektivu, s obzirom da mnoge mjere zahtijevaju dulje vrijeme za provedbu i ocjenu rezultata.

Comments