Predsjednik Europske komisije Juncker održao govor o stanju Unije 2016. u Europskom parlamentu

Svake godine u rujnu predsjednik Europske komisije u Europskom parlamentu drži govor o stanju Unije, u kojem se osvrće na postignuća u protekloj godini i predstavlja prioritete za iduću godinu. Između ostalih bitnih tema i prioriteta EU-a, predsjednik Juncker istaknuo je i područja koja se prate i analiziraju putem projekta POLO-Cro28. To se prije svega odnosi na nezaposlenost mladih i Junckerov poziv za jačom potporom EU-a u ulaganju u mlade putem programa Garancije za mlade i Erasmus/Erasmus+. Također, po pitanju zaštite okoliša i klime, Juncker je potsjetio da su Europljani svjetski lideri u zaštiti klime te pozvao države članice da što prije ratificiraju Ugovor iz Pariza. Juncker se osvrnuo i na Pakt o stabilnosti i rastu, naglasivši kako njegova provedba treba biti odgovorna, ali i fleksibilna kako bi se nastojanja u provedbi reformi podržala, a ne sankcionirala.
Više informacija: http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_hr

Comments