OBJAVLJEN JESENSKI PAKET EUROPSKOG SEMESTRA 2017.: RAD NA JAČEM I UKLJUČIVIJEM GOSPODARSKOM OPORAVKU

OBJAVLJEN JESENSKI PAKET EUROPSKOG SEMESTRA 2017.: RAD NA JAČEM I UKLJUČIVIJEM GOSPODARSKOM OPORAVKU

Europska komisija objavila je Godišnji pregled rasta za 2017., čime i službeno započinje Europski semestar 2017. Komisija poziva države članice da udvostruče svoje napore u skladu s načelima trokuta uspješnosti za poticanje ulaganja, provedbu strukturnih reformi i osiguranje odgovornih fiskalnih politika te da pritom stave naglasak na socijalnu pravednost i ostvarivanje uključivijeg rasta. Godišnji pregled rasta 2016. popraćen je i objavom Komunikacije o smjeru fiskalne politike za europodručje, preporuke o ekonomskoj politici europodručja te temeljitom analizom ekonomskih uvjeta, uvjeta na tržištu rada i socijalnih uvjeta. Komisija isto tako izdaje svoja mišljenja o nacrtima proračunskih planova država članica europodručja za 2017.

više informacija na:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3664_en.htm

Comments