Mlada IRMO istraživačica sudjelovala u PONT career skills treningu u Briselu

Mlada IRMO istraživačica Ivana Skazlić sudjelovala je u PONT career skills treningu u Briselu od 17. do 21.10. 2016. Ovaj petodnevni intenzivni trening organiziralo je Tanseuropsko udruženje za proučavanje politika (TEPSA) u okviru projekta Profesionalni trening o EU poslovima  – PONT, su-financiranog putem ERASMUS+/Jean Monnet Programa za potporu institucijama. Putem treninga 15 diplomanata, doktoranata i mladih istraživača identificiaralo je, usvojilo i unaprijedilo važne profesionalne vještine poput komunikacije i prezentacije, policy savjetovanja i umrežavanja. Interaktivni seminari s visoko pozicioniranim stručnjacima iz think-thankova, akademske zajednice i EU institucija omogućili su polaznicima uvide u različita stručna područja iz prve ruke te ih pobliže upoznali sa poslovnim životom u Briselu.

Više informacija: “PONT – Professional Training on EU Affairs

Comments