Konkurentnost, pametna specijalizacija i investicije u novim državama članicama EU-a i Hrvatskoj

Objavljen je policy paper “Konkurentnost, pametna specijalizacija i investicije u novim državama članicama EU-a i Hrvatskoj“ autora Krešimira Jurlina, Višnje Samardžije i Martine Basarac Sertić. Policy paper je izrađen u sklopu trogodišnjeg Jean Monnet projekta za potporu institucijama „POLO-Cro28 – Opservatorij politika u Hrvatskoj“ koji se financira sredstvima Erasmus+ programa Europske komisije. U radu se uspoređuju glavne odrednice nacionalnih strategija pametne specijalizacije te investicijski poticaji i prepreke investiranju. Nadalje, analiziraju se glavni faktori konkurentnosti u Hrvatskoj i usporednim državama članicama (s naglaskom na visoko obrazovanje, poslovnu sofisticiranost i inovativnost) te strukturne promjene gospodarstava. Temeljem provedene analize razrađene su preporuke za donosioce odluka u Hrvatskoj.

Comments