Europska komisija predstavila Europski stup socijalnih prava

Europska komisija predstavila Europski stup socijalnih prava

Europska komisija usvojila je prijedlog za uspostavu Europskog stupa socijalnih prava. Stup uspostavlja 20 temeljnih načela i prava koja podupiru pravedna i dobro funkcionirajuća tržišta rada i socijalne sustave. Stup je dizajniran kao svojevrsni kompas za obnovljeni proces vertikalne konvergencije prema boljoj radnoj i životnoj situaciji u EU. Primarno je napravljen za eurozonu, ali je primjenjiv i na sve države članice koje se žele pridružiti.

Stup je koncipiran od strane Komisije pod vodstvom potpredsjednika Dombrovskisa i povjerenice Thyssen, u uskoj suradnji s dionicima na svim razinama. On reafirmira prava koja su već prisutna u Europskoj uniji i međunarodnim pravnim normama te ih nadopunjuje kako bi se u obzir uzele nove okolnosti. Načela i prava sadržana u ovom instrumentu strukturirana su u tri kategorije: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pošteni uvjeti rada te socijalna zaštita i inkluzija. Na taj način nastoji se pronaći odgovor na pitanje kako se nositi s novim razvojnim trendovima u područja rada i društva u cjelini kako bi se realizirale odredbe osnivačkih ugovora koje govore o visoko konkurentnoj socijalnoj tržišnoj ekonomiji kojom se nastoji ostvariti puna zaposlenost i društveni napredak.

 

Više o europskom stupu socijalnih prava: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_en.htm

Komunikacija Europske komisije o uspostavi europskog stupa socijalnih prava: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17624&langId=en

Comments