POLO-Cro28: Opservatorij politika u Hrvatskoj uvodni (kick-off) sastanak

POLO-CRO28: OPSERVATORIJ POLITIKA U HRVATSKOJ UVODNI (KICK-OFF) SASTANAK

U srijedu, 7. listopada 2015. u prostorijama IRMO-a održan je uvodni (kick-off) sastanak u sklopu EU Jean Monnet projekta „POLO-Cro28: Opservatorij politika u Hrvatskoj“ koji je odobren IRMO-u u okviru Erasmus+ programa. Uz predstavljanje koncepta projekta i formiranja istraživačkih timova, raspravljalo se o metodološkom okviru i smjernicama za provođenje projekta. Na sastanku su sudjelovali istraživači i mladi istraživači IRMO-a. Projekt „POLO-Cro28: Opservatorij politika u Hrvatskoj“ bit će javno predstavljen prilikom održavanja prvog okruglog stola projekta u studenom ove godine.

IRMO-u dodijeljen Jean Monnet projekt “POLO-Cro28 – Opservatorij politika u Hrvatskoj”

IRMO-u dodijeljen Jean Monnet projekt “POLO-Cro28 – Opservatorij politika u Hrvatskoj”

IRMO-u je odobren Jean Monnet projekt za potporu institucijama koji će se provoditi između rujna 2015. i kolovoza 2018. godine. Projekt je usmjeren je na jačanje kapaciteta instituta u multidisciplinarnoj analizi politika. Također, projektom se nastoji proširiti znanje i razumijevanje EU politika te doprinijeti razvoju mladih istraživača. Rezultati projekta će biti analitički policy papiri, kraća periodička izvješća-osvrti dostupni na IRMO web stranici, okrugli stolovi i debate, međunarodna konferencija te knjiga koja će objediniti rezultate istraživanja. Istraživački fokus usmjeren je prema policy područjima koja su naročito značajna za budućnost Hrvatske kao nove članice EU-a: ekonomska politika i Europski semestar, konkurentnost, socijalna politika i nezaposlenosti mladih, kohezijska politika i upravljanja EU fondovima, energetska politika te zaštita okoliša. Kroz predviđene istraživačke aktivnosti i događanja projekt će doprinijeti podizanju svijesti o nužnosti kontinuirane implementacije ekonomskih i socijalnih reformi, u okviru revidirane Strategije Europa 2020. Projekt koordinira Dr. sc. Višnja Samardžija.