Višnja Samardžija sudjelovala je na ECSA-C konferenciji “Europska unija i Sjeverna Amerika: neizbježno partnerstvo?”

Halifax, Kanada
9. – 11. svibnja 2016.

Voditeljica Odjela za europske integracije, Višnja Samardžija, sudjelovala je na konferenciji “Europska unija i Sjeverna Amerika: neizbježno partnerstvo” u Halifaxu od 9. do 11. svibnja 2016. European Community Studies Association – Canada (ECSA-C) organizira međunarodne istraživačke konferencije svake dvije godine uz sufinanciranje u okviru Erasmus+ programa Europske unije. Cilj je ECSA-C promovirati istraživanja o Europskoj uniji i njezinim članicama u Kanadi. Višnja Samardžija prezentirala je istraživački rad “Usporedba gospodarskog upravljanja u novim državama članicama EU-a – je li Europski semestar uspijeh ili neuspijeh?” u okviru četvte sesije konferencije koja se bavi gospodarskim politikama i transatlanskim odnosima. Rad je pripremljen u ko-autorstvu s Ivanom Skazlić iz IRMO-a, a rezultat je istraživanja u okviru projekta “Opservatorij politika u Hrvatskoj (POLO-Cro28)” sufinanciranim od Europske komisije u okviru ERASMUS + programa, Jean Monnet potopra institucijama.