Usvojen Nacionalni program reformi i Program konvergencije za razdoblje 2016.-2019.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je 28. travnja 2016. Nacionalni program reformi i Program konvergencije za razdoblje 2016.-2019., koji se izrađuju u okviru procesa Europskog semestra. Glavni ciljevi i reformska područja za 2016. i 2017. godinu Nacionalnog plana reformi uključuju makroekonomsku stabilnost i fiskalnu održivost; lakše uvjete poslovanja i bolju investicijsku klimu; veću učinkovitost i transparentnost javnog sektora te bolje obrazovanje za tržište rada. Vlada navedene ciljeve namjerava ispuniti provedbom 61 reformske mjere. Programom konvergencije za sljedeće srednjoročno razdoblje planira se nastavak fiskalne konsolidacije poticanja gospodarskoga oporavka. Na osnovu ocjene ovih dokumenata Europska komisija će donijeti odluku o eventualnom pokretanju Postupka u slučaju prekomjernih neravnoteža te će ih koristiti za izradu novih preporuka za Hrvatsku.

Više informacija:

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/nrp2016_croatia_en.pdf

http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Program%20konvergencije%20RH%20za%20razdoblje%202016.%20-%202019.pdf