Održan sastanak projektnog tima POLO-Cro28: Opservatorij politika u Hrvatskoj

U prostorijama IRMO-a je 15. travnja 2016. održan sastanak projektnog tima za provedbu  „POLO-Cro28: Opservatorij politika u Hrvatskoj“, koji je odobren IRMO-u u okviru Erasmus+ programa. Na sastanku se raspravljalo o prvih 8 mjeseci provedbe projekta te su se planirale i dogovarale aktivnosti za naredno razdoblje provođenja projekta. Sukladno planiranim projektnim aktivnostima, u okviru projekta „POLO-Cro28: Opservatorij politika u Hrvatskoj“ do sada se organizirao uvodni sastanak (Kick-off meeting), objavila su se 4 analitička osvrta mladih istraživača IRMO-a, organizirala se 1 rasprava na okruglom stolu u Predstavništvu Europske komisije u Zagrebu, uspostavila se internetska stranica projekta, a uskoro se očekuje i objava prvog policy paper-a istraživača iz IRMO-a.

Objavljen analitički osvrt mladih istraživača na temu Garancije za mlade

Analitički osvrtUsporedba implementacije Garancije za mlade u Hrvatskoj i odabranim državama članicama EU-ačetvrti je u nizu analitičkih radova mladih istraživača u okviru projekta POLO-Cro28 Opservatorij politika u Hrvatskoj. U ovom radu, kojeg je pripremila mlada suradnica iz IRMO-a Ivana Čavar, daje se kratak osvrt na Garanciju za mlade. U radu se razmatra napredak Hrvatske u provedbi Garancije za mlade, te provedba ovog instrumenta u Bugarskoj, Slovačkoj i Sloveniji, koje su svojim ekonomskim razvitkom, političkim nasljeđem i položajem mladih na tržištu rada primjerene za usporedbu s Hrvatskom. Rad razmatra različite strategije implementacije Garancije za mlade, koje su u svim zemljama zahtijevale reforme unutar sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovnog sustava, te zavoda za zapošljavanje.