Naslovna

Što je POLO-Cro28?

Trogodišnji Jean Monnet projekt za potporu institucijama usmjeren je na jačanje kapaciteta Instituta za razvoj i međunarodne odnose (RMO) u multidisciplinarnoj analizi EU politika i izradi kvalitetnih istraživačkih materijala. Saznaj više …

Novosti

Održana prezentacija PONT – Trening profesionalnih vještina za tim IRMO istraživača koji sudjeluju u provedbi projekta POLO-Cro28: Opservatorij politika u Hrvatskoj Institut za razvoj i međunarodne odnose - IRMO studenog 2016., 11.00 - 12.00 4. studenog 2016. u prostorijama IRMO-a održana je

Održan okrugli stol „Europska dimenzija politike zapošljavanja u Hrvatskoj – kako smanjiti nezaposlenost mladih?“ u okviru Jean Monnet projekta za potporu institucijama POLO-Cro28: Opservatorij politika u Hrvatskoj Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Trg Sv. Trojstva 3. listopada 2016., 10.00-13.00 sati listopada

Pratite nas na društvenim mrežama