Događanja

POLO-CRO28: OPSERVATORIJ POLITIKA U HRVATSKOJ UVODNI (KICK-OFF) SASTANAK U srijedu, 7. listopada 2015. u prostorijama IRMO-a održan je uvodni (kick-off) sastanak u sklopu EU Jean Monnet projekta „POLO-Cro28: Opservatorij politika u Hrvatskoj“ koji je odobren IRMO-u u okviru Erasmus+ programa. Uz predstavljanje koncepta projekta i formiranja istraživačkih timova, raspravljalo se o

Page 2 of 2 12